Видео

Спомени от предишните издания на състезанията

TROPHY PLOVDIV 2018 – Подготовка на трасета